Publicerad 16 januari 2024

Hitta register

Här finns möjlighet att söka rätt på alla nationella kvalitetsregister.
På varje registersida finns information om registret och länk till registrets webbplats.

Att delta i ett register är frivilligt. Du ska få information från din vårdgivare när och om du registreras. Är du patient eller brukare och önskar ta bort dina uppgifter ur ett register behöver du kontakta ansvarig registerhållare eller din vårdgivare, då det enbart är de som har åtkomst till dina uppgifter.

Rättigheter för patient eller brukare

Sök register

Alla register

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör