Publicerad 28 januari 2021

Hjärtstopp

Svenska Hjärt- och lungräddningsregistret

Registerkategori: Akut vård

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Kvalitetsregistret kartlägger verksamheten kring hjärtstopp på och utanför sjukhus. Varje år dör 15 000 människor på grund av hjärtstopp. Av dessa avlider 1 av 3 på sjukhus.

Patienten är för sin överlevnad beroende av att personal eller livräddare på platsen omedelbart kan starta livräddande behandling. Målsättningen är att belysa faktorer av betydelse för överlevnad samt hur dessa, respektive överlevnaden, förändras över tid. Registret visar att i Sverige räddas en person till livet var sjätte timme tack vare hjärt-lungräddning.

Registret tillhandahåller verktyget HLR LIVE för direktåterkoppling av data till verksamheterna. Verktyget möjliggör regionala och nationella jämförelser för hjärtstopp på och utanför sjukhus.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Hjärt- och lungräddningsregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör