Publicerad 28 januari 2021

Hjärtsvikt

Nationellt Hjärtsviktsregister (RiksSvikt)

Registerkategori: Hjärt- och kärlsjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Hjärtsvikt är i nuläget den enskilt största diagnosen vid Sveriges medicinkliniker. Enligt studier är den direkta sjukvårdskostnaden drygt tre miljarder årligen, vilket motsvarar cirka två procent av hela hälso- och sjukvårdsbudgeten.

Syftet med registret är att förbättra handläggningen av patienter med kronisk hjärtsvikt. Ett mål är att 90 procent av patienterna diagnostiseras och behandlas enligt nationella riktlinjer.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

RiksSvikt