Publicerad 1 februari 2021

Prostatacancer

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Varje år diagnostiseras cirka 10 000 män med prostatacancer i Sverige och 2 500 män dör av prostatacancer.

Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är ett incidens- och processregister som omfattar alla fall av prostatacancer i Sverige. Syftet med NPCR är att övervaka tidstrender och geografiska skillnader avseende utredning, diagnostik, tumörkarakteristik och behandling. Målet är att varje patient ska få rätt behandling.

Terapivalet är kritiskt för att undvika både under- och överbehandling. Med rätt behandling menas att män med avancerad prostatacancer får optimal tumörkontroll, att män med hög risk för progress och död får kurativ behandling och att män med låg risk får behandling med minimala biverkningar.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

NPCR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör