Publicerad 1 februari 2021

Ledprotes

Svenska Ledprotesregistret

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Artros och andra ledsjukdomar i höft och knä kan behandlas med höft- eller knäprotesoperation. Även höftfrakturer kan behandlas med höftprotesoperation. En höft- eller knäprotesoperation innebär att leden ersätts med en konstgjord led.

I Svenska Ledprotesregistret utvärderas resultaten av dessa operationer. Registrets huvudsyfte är att samla, analysera och återföra information för att vården ska kunna ge en säker och individanpassad behandling.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Ledprotesregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör