Publicerad 28 januari 2021

Gynekologisk cancer

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Syftet med registret är att samla information om vårdprocessen, till exempel hur diagnos och utredning sker, var patienten behandlas, om vårdprogram finns och följs, om väntetider ändras, om central bedömning eller behandlingsplanering utförs, och utfall, till exempel operationsresultat, överlevnad och dödsorsak.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör