Publicerad 29 januari 2021

Internetbaserad psykologisk behandling

Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR)

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Stockholms läns sjukvårdsområde

Internetbehandlingsregistret är ett nationellt register för internetbaserad psykologisk behandling i hälso- och sjukvården.

De tillstånd som idag behandlas är depression, paniksyndrom och social fobi. Dessa tre tillstånd har en ettårsprevalens på totalt närmare 20 procent och leder till stort lidande, ekonomisk börda och förtida död.

Internetbehandling med KBT har studerats av flera svenska forskargrupper sedan cirka tio år, och visat sig vara effektivt för en en rad olika tillstånd som huvudvärk, tinnitus, social fobi, depression, paniksyndrom, IBS och hälsoångest.

Syftet med Internetbehandlingsregistret är att anslutna verksamheter ska få stöd i kvalitetsutveckling och att ett kvalitetssystem (mätning av patientrapporterat utfall och ledtider, automatiserade larmsystem etc.) kan bli en gemensam nyttighet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

SibeR