Publicerad 29 januari 2021

Internetbaserad psykologisk behandling

Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR)

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Stockholms läns sjukvårdsområde

Internetbehandling kan överbrygga brist och ojämlik tillgång till psykologiska behandlingar som prioriteras högt av nationella riktlinjer. Den digitaliserade vården ökar kraftigt och behöver stödjas med ordnat införande och utvärdering.

Syftet med Svenska Internetbehandlingsregistret (SibeR) är att ge underlag för systematisk uppföljning samt utveckling av och forskning om internetförmedlad sjukvårdande behandling.

SibeR registrerar behandlingar för ADHD, magbesvär/irritabel tarm, depression, tvångssyndrom, sömnstörning och stress- och ångestsyndrom inom psykiatri, primärvård och somatisk vård för patienter i alla åldrar. Indikationerna vidgas i takt med implementering i reguljär vård.

Kvalitetsmåtten gäller diagnostisk bedömning, tillgänglighet, fullföljandegrad och behandlingseffekt. SibeR ger återkoppling via statistikvisningar i realtid samt stödjer implementering och informatik för digitaliserad vård.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SibeR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör