Publicerad 1 februari 2021

Vård i livets slutskede

Svenska Palliativregistret

Registerkategori: Äldres hälsa

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköping

Svenska palliativregistret har som syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede oavsett vårdgivare. Behovet är stort då 80 procent av de som varje år dör har palliativa vårdbehov under en kortare eller längre tid före döden oavsett var man vårdas. Kvaliteten av den vård som bedrivs är bristfälligt kartlagd.

Registrets huvudsyfte är att på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos och typ av vårdenhet.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska palliativregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör