Publicerad 1 februari 2021

Ljumskbråck

Svenskt Bråckregister

Registerkategori: Kirurgi och plastikkirurgi

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

Operation för ljumskbråck är den vanligaste allmänkirurgiska operationen och årligen utförs cirka 16 000 ingrepp.

Epidemiologiska studier, bland annat utgående från Svenskt bråckregister, har visat att några procent av alla opererade ett till två år efter ingreppet har svår eller medelsvår smärta som inskränker livskvaliteten.

Kvalitetssäkring av ljumskbråckskirurgi har därför stor medicinsk och ekonomisk betydelse, särskilt då bråckkirurgi ofta utförs av kirurger i ett tidigt utbildningsskede.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenskt Bråckregister

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör