Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla vården, rädda liv
och är en unik företeelse internationellt sett.

I fokus

Aktuellt

Evenemang

  • Kvalitetsregister för forskning 2023

    Välkommen till 2023 års konferens om kvalitetsregister för forskning! Konferensen genomförs den 11 maj på Piperska Muren i Stockholm, men kommer också...