Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De ska bidra till att utveckla vården, rädda liv
och är en unik företeelse internationellt sett.

I fokus

Aktuellt

Evenemang

  • Dialogmöte för nationella kvalitetsregister

    Välkommen till årets dialogmöte för nationella kvalitetsregister. Dagen fokuserar på frågor om informationsförsörjning, variabellistor, beslutsstöd, C...
  • Kurs i registerforskning

    QRC Stockholm arrangerar en kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning och kvalitetsuppföljning den ...
  • Kvalitetsregister för forskning 2025

    Den 6 maj 2025 genomförs den årliga konferensen ”Kvalitetsregister för forskning”. Den arrangeras i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, V...