Publicerad 1 februari 2021

Hudmelanom

Svenska Melanomregistret (SweMR)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Malignt melanom är den femte vanligaste tumörsjukdomen. Majoriteten av hudmelanomen orsakas av solens ultravioletta strålning, och ökningen anses bero på ändrade solvanor med ett ökande resande och solariebruk.

Trots denna incidensökning är den relativa 5-årsöverlevnaden god och över 90 procent. Den är högst för kvinnor. Tidig diagnostik är betydelsefull för prognosen, varför preventiva råd till befolkningen bör kunna minska sjukdomens incidensutveckling som de senaste 10 åren legat omkring 5 procent per år.

Ett populationsbaserat kvalitetsregister för melanom med en täckningsgrad på över 98 procent är internationellt unikt och utgör ett utmärkt verktyg för att följa prevention, diagnostik, effekt av behandling samt överlevnad.

En digital årsrapport uppdateras 3 gånger per år och tillåter specifika jämförelser mellan egna och regionala data samt data för hela riket.

Ett separat prognosinstrument finns också tillgängligt och grundar sig på hela Melanomregistret och signifikanta, prognostiska faktorer (tumörtjocklek, ålder, kön, med mera) sedan registerstart 1990.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SweMR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör