Publicerad 1 februari 2021

Smärt­rehabili­tering

Nationellt kvalitetsregister över Smärtrehabilitering (NRS)

Registerkategori: Nervsystemets sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Långvarig smärta i muskel-skelettsystemet orsakar många patienter lidande och aktivitetsbegränsningar. Detta innebär också stora samhällskostnader. Det finns ett stort behov av att kunna erbjuda välfungerande och evidensbaserad rehabilitering vid dessa komplexa tillstånd.

Svensk förening för rehabiliteringsmedicin (SFRM) startade 1998 registret för insamling av data för beskrivning av patienter som har bedömts vara i behov av smärtrehabilitering. Syftet är att jämföra patientgrupperna vid olika rehabiliteringsenheter och effekten av rehabiliteringsprogram med avseende på patientrapporterade utfall inom funktion, aktivitet, livskvalitet och delaktighet i arbetsliv och fritid.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

NRS

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör