Publicerad 1 februari 2021

Läpp- käk- och gomspalt (LKG)

Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och gomspalt (LKG-registret)

Registerkategori: Kirurgi och plastikkirurgi

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Beroende på spaltens omfattning kan Läpp- käk- och gomspalt (LKG) påverka fler strukturer och funktioner i olika grad, till exempel ätande, örats funktion, hörseln, ljudande, tal, utveckling av ansiktstillväxten, tänder, bett och utseende.

Spalten opereras för att ge så goda förutsättningar för normal utveckling som möjligt. Många barn behöver även tandreglering och ibland behövs flera operationer. Om det finns en spalt i gommen kan talträning hos logoped behövas.

Modern behandling av LKG är en långsiktig behandling, där slutresultatet kan ses först när barnet är färdigvuxet i senare delen av tonåren.

Syftet med LKG-registret är:

  • Att genom uppföljning av utvecklingen av utseende, tänder, bett och tal utvärdera resultatet av behandlingsmetoderna.
  • Att säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG i Sverige.
  • Att utöka samarbetet mellan Sveriges LKG-centra.
  • Att förbättra behandlingsmetoderna vid LKG.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

LKG-registret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör