Publicerad 1 februari 2021

Läpp- käk- och gomspalt (LKG)

Nationellt kvalitetsregister för läpp- käk- och gomspalt (LKG-registret)

Registerkategori: Barn och ungdomars hälsa

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Beroende på spaltens omfattning kan LKG påverka flera strukturer och funktioner i olika grad, till exempel ätande, örats funktion, hörseln, ljudande, tal, utveckling av ansiktstillväxten, tänder/bett och utseende.

Spalten opereras för att ge så goda förutsättningar för normal utveckling som möjligt. Många barn behöver även tandreglering och ibland behövs flera operationer. Om det finns en spalt i gommen kan talträning hos logoped behövas.

Modern behandling av LKG är en långsiktig behandling, där slutresultatet kan ses först när barnet är färdigvuxet i senare delen av tonåren. Syftet med LKG-registet är att genom fortlöpande utvärdering av behandlingsresultaten säkerställa en likvärdig behandling för barn och ungdomar födda med LKG.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

LKG-registret