Publicerad 1 februari 2021

Lungcancer

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Lungcancer är den tumörform som orsakar flest dödsfall i Sverige. Överlevnaden beror på hur pass spridd sjukdomen är i kroppen. I de tidiga stadierna botas drygt 50 procent av patienterna, medan 5‑årsöverlevnaden i de mer avancerade stadierna endast är någon enstaka procent.

Syftet med registret är att belysa en del bakgrundsfakta vad gäller patienten, utredningsgång, stadieindelning, planerad behandling, studiedeltagande och uppföljning. Registret ska även kunna utgöra underlag för kvalitetsuppföljningar och studier.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör