Publicerad 1 februari 2021

Lungcancer

Nationellt lungcancerregister

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Varje år insjuknar drygt 3 000 personer i lungcancer. De senaste fyra åren har sjukdomen ökat med 24 procent.

Lungcancer är den tumörform som skördar flest dödsfall i Sverige. Överlevnaden beror på hur pass spridd sjukdomen är i kroppen. I de tidiga stadierna botas drygt 50 procent av patienterna, medan 5‑årsöverlevnaden i det mer avancerade stadierna endast är någon enstaka procent.

Syftet med registret är att belysa en del bakgrundsfakta vad gäller patienten, utredningsgång, stadieindelning, planerad behandling, studiedeltagande och uppföljning. Registret ska även kunna utgöra underlag för kvalitetsuppföljningar och studier.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Nationellt lungcancerregister