Publicerad 1 februari 2021

Livmoderhalscancer

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Idag finns mycket effektiva verktyg för förebyggande åtgärder varför sjukdomen i princip borde kunna elimineras, men fortfarande uppstår cirka 450 fall av cervixcancer årligen i Sverige.

I Sverige hålls incidensen nere på en låg nivå genom organiserad screening med cellprov, som ger ett mycket högt skydd mot sjukdomen och är därför en av de mest framgångsrika screeningverksamheterna. Det finns också förebyggande vaccin mot det virus som orsakar sjukdomen, Humant Papillomvirus (HPV), och HPV-test av cellprov kan också användas i screeningprogrammet.

Registrets analysdatabas har idag 100 procent nationell täckning av data kring inbjudningar, cellprover och vävnadsprover från cervix. Registret har också ett processregister med i realtid åtkomliga data från vårdkedjans alla steg.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör