Publicerad 27 januari 2021

Cerebral pares (CP)

Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)

Registerkategori: Barn och ungdomars hälsa

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till fysisk funktionsnedsättning hos barn. Cirka en av 400 drabbas.

Barn med CP har en hög risk att utveckla kontraktur (muskelstelhet), höftluxation (höft går ur led) och skolios (sidokrökt ryggrad). Detta är tillstånd som ofta medför svår smärta, nedsatt funktion och nedsatt välbefinnande. När väl kontraktur, luxation eller skolios har uppstått är det mycket svårbehandlat.

Syftet med CPUP är att genom fortlöpande registrering under hela uppväxttiden förhindra uppkomst av höftluxation och svår kontraktur hos barn och ungdomar med CP, samt att följa prevalensen och utvärdera olika behandlingsmetoder.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

CPUP

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör