Publicerad 28 januari 2021

Makula

Svenska Makularegistret

Registerkategori: Ögonsjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Blekinge

Kärlnybildning, CNV under gula fläcken (makula) på näthinnan, är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 50 år. Svullnad i gula fläcken på grund av diabetes eller venocklusion i ögats näthinna är därefter vanliga orsaker till synnedsättning.

Den ögonsjukdom där CNV oftast uppträder är vid den våta formen av åldersförändringar i makula, AMD. Den våta formen står för 90 procent av uttalad synnedsättning vid denna sjukdom. Makularegistrets syfte är att få en enhetlig nationell uppföljning, kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingen av fuktiga makuladegenerationer.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Svenska Makularegistret