Publicerad 1 februari 2021

Elbehandling vid psykiatriska sjukdomar

Kvalitetsregister ECT

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Örebro

Depressionssjukdomarna tillhör vår tids stora hälsoproblem och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och död i tidig ålder. ECT är en säker och effektiv behandlingsform som används mot bland annat depression. ECT har använts i cirka 80 år.

Nationell statistik kan bidra till att tillgången till behandlingen blir mer likvärdig och att behandlingen ges till patienter som har god nytta av behandlingsformen. Ett register kan också underlätta forskning om behandlingens kortsiktiga och långsiktiga effekter. Målet är förbättrad effekt och minimerade biverkningar.

Kvalitetsregister ECT tillkom 2008 i ett samarbete mellan kliniskt aktiva och forskande läkare och sjuksköterskor i Örebro, Uppsala och Dalarna. Insamlade data används både för verksamhetsuppföljning och forskning.

Sedan 2018 samlar Kvalitetsregister ECT också in patientdata om behandlingsresultat vid repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). Behandlingsmetoden är relativt ny och används i liten utsträckning i Sverige i dag. Registret för rTMS kan ge oss viktiga kliniska kunskaper om behandlingens effekter och hur behandlingen används.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

ECT

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör