Publicerad 29 januari 2021

Höftfraktur

Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Höftfraktur är en allvarlig skada, det är vanligt med komplikationer som kan leda till stora konsekvenser för patient, närstående och samhälle. Varje år drabbas drygt 16 000 personer i Sverige av en höftfraktur efter ett fall i samma plan. Höftfraktur är en vanlig benskörhetsfraktur, medelåldern är 81 år och 68 procent är kvinnor.

Vården av patienter med höftfraktur inklusive deras rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige. Risken vid 50 års ålder att få en höftfraktur under resterande livstid är 23 procent för kvinnor och 11 procent för män.

Registreringen av patienter med höftfraktur syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet. Registret har redovisat resultatmått i öppna jämförelser sedan 2008 och finns med fem variabler på webbplatsen Vården i Siffror:

  • tid till operation från ankomst till sjukhus
  • gångförmåga inomhus efter 4 månader
  • gångförmåga utomhus efter 4 månader
  • smärtfrihet i den opererade höften efter 4 månader
  • återgång till tidigare boende inom 4 månader från höftfraktur

Alla deltagande enheter kan själv ta ut data ur systemet. De kan välja patienter med olika frakturtyper, åldersgrupper, sjuklighet (ASA klassificering) funktionsnivå i relation till operationsmetod. Rikshöft följer hela vårdkedjan och kan användas för analyser av vård och resursbehov.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

RIKSHÖFT

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör