Publicerad 29 januari 2021

Höftfraktur

Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Vården av patienter med höftfraktur inklusive deras rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige. Risken vid 50 års ålder att få en höftfraktur under resterande livstid är 23 procent för kvinnor och 11 procent för män. Registreringen av patienter med höftfraktur syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

RIKSHÖFT