Publicerad 28 januari 2021

Graviditet

Graviditetsregistret

Registerkategori: Kvinnosjukdomar och förlossning

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Graviditetsregistret är en sammanslagning av de tre tidigare registren för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning.

Syftet med registret är att förbättra hälsan för gravida kvinnor och deras barn och att säkerställa samma höga kvalitet inom vårdkedjan oavsett var man bor i landet. Förbättringsarbetet ska bli enklare och man ska snabbare få återkoppling på hur vården fungerar. Registret ska också förbättra kvaliteten för att forska och utveckla vården för gravida.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Graviditetsregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör