Publicerad 28 januari 2021

Demenssjukdomar

Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem)

Registerkategori: Äldres hälsa

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Demenssjukdomar drabbar allt fler i Sverige i takt med att befolkningen blir allt äldre. Uppskattningsvis finns mellan 130 000–150 000 personer med demenssjukdom i Sverige och ungefär 24 000–26 000 personer beräknas insjukna varje år.

Även om demenssjukdom drabbar många människor, finns det fortfarande en stor osäkerhet kring tillståndet eftersom inte alla misstänkta fall utreds. En tidig diagnos och en strukturerad utredning ger möjlighet till adekvat behandling, anpassade stödinsatser och därmed förbättrad livskvalitet.

Målet med SveDem är att förbättra kvaliteten på demensvården i Sverige genom att samla in data för att övervaka förändringar i patientpopulationer, diagnoser och behandlingar för demens. Målet är att uppnå rättvis och optimal vård för personer med demenssjukdom.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SveDem

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör