Publicerad 28 januari 2021

HIV

InfCareHIV

Registerkategori: Infektionssjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Syftet med registret är att skapa en god och jämlik vård för patienterna oavsett smittväg och vårdgivare. Detta sker genom att identifiera problem och finna förbättringspotentialer.

Registrets syfte är att fungera som:

  • kliniskt beslutsstöd i vården med grafisk framställning av data som används i varje möte med patienten
  • kvalitetsregister
  • konsultationsmöjlighet.

Läs vidare

InfCare Hiv