Publicerad 28 januari 2021

HIV

InfCareHIV

Registerkategori: Infektionssjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Syftet med registret är att skapa en god och jämlik vård för patienterna oavsett smittväg och vårdgivare. Detta sker genom att identifiera problem och hitta förbättringspotentialer.

InfCareHIV inkluderar alla Sveriges hivkliniker och mer än 99% av alla som är diagnostiserade med hiv. Det senare har validerats i jämförelse med bland andra Folkhälsomyndighetens data.

Läs vidare

InfCare Hiv

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör