Publicerad 1 februari 2021

Lever- och gallcancer

Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Prognosen för de som får cancer i lever, gallblåsa eller gallvägar varje år, är oftast dålig, och bara en mindre andel har primär malignitet i dessa organ.

Registrets syfte är att vara ett rikstäckande populationsbaserat register för patienter med primära tumörer i lever, gallblåsa och gallvägar samt att registrera kolorektala levermetastaser som bedöms vara betjänta av kirurgisk eller ablativ åtgärd, det vill säga när tumören förstörs med värme eller kyla. I evalueringen kan denna registrering integreras med det nationella kolorektalcancerregistret.

Registret ska innefatta, såväl kurativt som palliativt syftande behandlingsåtgärder, komplikationer i samband med resektionskirurgi, överlevnad samt orsaker till utebliven behandling.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SweLiv

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör