Publicerad 1 februari 2021

Ortopedi barn

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister (SPOQ)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Det barnortopediska perspektivet skiljer sig kraftigt från det i vuxen ålder. Dels på grund av att barns ortopediska åkommor är helt andra än de vuxnas, dels att fortsatt tillväxt påverkar skelettets och eller ledernas utformning vilket kan medföra resttillstånd.

Registret omfattar de vanligaste åkommorna inom barnortopedin: höftåkommor (medfödd höftinstabilitet, Perthes sjukdom samt glidning i höftkulans tillväxtzon), medfödd klumpfot samt knäskador.

Dessa åkommor upptar en stor del av den barnortopediska vårdens resurser inom öppen och sluten vård. Behandlingsevidensen är begränsad. Kunskap om behandlingseffekter, resttillstånd, komplikationer och patientrapporterat resultat behöver således öka.

Utebliven eller försenad behandling medför betydande funktionsnedsättning och risk för sekundära komplikationer, till exempel tidig artrosutveckling. Även med behandling är resttillstånd inte helt ovanligt, dessutom finns risk för behandlingskomplikationer.

Registrets syfte är att:

 • Minska tid till diagnos och behandlingsstart
 • Utvärdera screeningprocess för höftinstabilitet hos barn födda i Sverige
 • Utvärdera pågående och nya behandlingsmetoder
 • Förhindra komplikationer
 • Reducera behovet av behandling eller operationer under barnaår och vuxenlivet
 • Utgöra grund för forskning
 • Utveckla evidensbaserad vård
 • Förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten på kort och lång sikt

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SPOQ

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör