Publicerad 1 februari 2021

Operationer vid fetma

Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Registerkategori: Endokrina sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Örebro

Obesitaskirurgi är sedan flera år en etablerad behandling för svår fetma.

Efter en mycket snabb ökning av antalet operationer under 2000-talet har nu antalet operationer stabiliserats kring 5 000 om året. Under de drygt 10 år som registret funnits har en teknikutveckling skett, så nu görs nästan all kirurgi med titthålsteknik.

Registret innehåller uppgifter om BMI, olika sjukdomar som har samband med övervikt, patientrapporterad livskvalitet, både innan operationen samt vid uppföljningar efter 1, 2, 5 och 10 år. Vidare registreras operationstyp, komplikationer efter kirurgin och viktnedgång.

Registret innehåller uppgifter om över 75 000 operationer. Kvaliteten på uppgifterna granskas kontinuerligt med slumpvisa jämförelser mellan journalens och registrets uppgifter.

Registrets viktigaste syfte är att utvecklingen av obesitaskirurgi ska ske med hög kvalitet och i effektiva former. Registrets utformning syftar även till att ge ny kunskap genom forskning kring överviktssjukdom och dess behandling.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SOReg

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör