Publicerad 1 februari 2021

Skuldror- och armbågs­kirurgi

Svenska Skulder- och Armbågsregistret

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Danderyds Sjukhus AB

Protesersättning av humeroskapularleden (plastikoperation i axelleden) är ett allt mer frekvent förekommande kirurgiskt ingrepp. Det utförs vanligen på elektiva patienter med diagnoserna artros eller reumatoid artrit i axelleden. I övrigt är fraktur i övre delen av överarmen en orsak till plastikoperation i axelleden.

Svenska skulder- och armbågssektionen av Svensk ortopedisk förening har upprättat ett svenskt axelprotesregister med syfte att registrera alla landets ingrepp av denna typ. Såväl primäroperationer som omoperationer för komplikationer samt protesbyten registreras. På så sätt kan man utvärdera olika protestyper, ersättning av halva eller hela leden (så kallade hemi- och totalproteser) samt till exempel fixationsmetod.

Det finns också ett likartat register för armbågens ledplastiker. Detta har ett mycket mindre antal operationer per år att registrera.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Skulder- och Armbågsregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör