Publicerad 28 januari 2021

Gallstenskirurgi

Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)

Registerkategori: Mag- och tarmsjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköping

Gallsten är en folksjukdom och i Sverige opereras gallblåsan bort på cirka 12 000 personer varje år. Behandling för sten i gallgången är också vanlig och antalet endoskopiska undersökningar av gallgången uppgår till cirka 6 000 per år.

Både vid operation för sten i gallblåsan och vid endoskopisk behandling finns en risk för någon form av postoperativ komplikation på 5–10 procent. Allvarliga missöden vid galloperation så som skadad gallgång eller död drabbar upp till 0,5 procent av patienterna, samtidigt som knappt 80 procent av de opererade blir av med de besvär som operationen avsåg att bota.

Registrets syfte är att säkerställa en optimal kvalitet på denna volymmässigt stora verksamhet i Sverige och att bidra till ökad kunskap om sjukdomen och dess behandling.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

GallRiks

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör