Publicerad 1 februari 2021

Endokrinkirurgi

Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery (SQRTPA)

Registerkategori: Endokrina sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Registret syftar till att förbättra kvaliteten inom det medicinska området Kirurgisk behandling av sjukdomar i sköldkörteln (thyroidea), parathyroidea (bisköldkörteln) och binjurar. Det gäller såväl diagnostik som operation och uppföljning.

Patientens självupplevelse av sjukdomen och den medicinska behandlingen är också av stort intresse. Registret stödjer klinisk forskning som ett bidrag till att förbättra framtida medicinsk behandling.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SQRTPA

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör