Publicerad 10 december 2020

Bröstcancer

Nationellt Kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Nära 9 000 personer insjuknar årligen i bröstcancer i Sverige. Antalet personer som insjuknar per år har sakta ökat under många års tid, men dödligheten minskar. Den relativa 5-års överlevnaden är idag över 90 procent.

Syftet med kvalitetsregistret är i första hand att följa bröstcancersjukdomen ur en klinisk aspekt. Hur den detekteras, behandlas och vilket resultat detta leder till, samt att identifiera regionala eller lokala skillnader i behandling och detektionssätt. Detta ska relatera till resultat och de kvalitetsmål som ställts upp av Socialstyrelsen och av specialistföreningarna.

I andra hand fungerar registret som en källa till ny kunskap, bland annat om samband mellan tumöregenskaper och behandlingsutfall och om förändringar i bröstcancersjukdomen över tid.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

NKBC

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör