Publicerad 1 februari 2021

Reumatiska sjukdomar

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Registerkategori: Reumatiska sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Inom reumatologin diagnosticeras och behandlas ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomar. De reumatiska sjukdomarna är som regel kroniska och många patienter behöver livslång medicinering och uppföljning för att minimera risken för funktionsnedsättning och andra komplikationer.

SRQ syftar till att ständigt förbättra hälsan hos patienterna – genom såväl ett direkt stöd till patienten/vårdgivaren för att förbättra behandlingsresultatet som att sprida god vård i landet genom jämförelser, nationell samverkan och underlag för forskning. Vid aktiv sjukdom kan gapet mellan det aktuella och det eftersträvade hälsoläget identifieras och mätas – just när det behövs – för att optimera behandlingen och förbättra patientens hälsa.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör