Publicerad 10 december 2020

Barncancer

Svenska Barncancerregistret

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Registrets syfte är att främja utvecklingen av barnonkologisk behandling och kvalitetssäkringen av handläggning inom såväl vårdprogram, som kliniska studier och samarbeten med biologiska forskare. Detta sker genom registrering och uppföljning av barnonkologiska patienter.

Registret har påvisat successivt förbättrade behandlingsresultat av de flesta barnonkologiska diagnoser sedan början av registreringen genom att underlaget för gemensamma vårdprogram (behandlingsprotokoll) haft registrerade data som bas.

De viktigaste produkterna är behandlingsprotokoll, som också är behandlingsstudier för akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML).

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Svenska Barncancerregistret