Publicerad 10 december 2020

Barncancer

Svenska Barncancerregistret

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Registrets syfte är att främja utvecklingen av barnonkologisk behandling och kvalitetssäkring av handläggningen inom såväl vårdprogram som kliniska studier och samarbeten med biologiska forskare. Detta sker genom registrering och uppföljning av barnonkologiska patienter.

Registret har påvisat successivt förbättrade behandlingsresultat av de flesta barnonkologiska diagnoser sedan början av registreringen, genom att underlaget för gemensamma vårdprogram (behandlingsprotokoll) haft registrerade data som bas.

De viktigaste produkterna är behandlingsprotokoll, som också är behandlingsstudier för akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML).

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Barncancerregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör