Senaste nytt

 • Digitaliseringsförslag till Välfärdskommissionen

  Välfärdskommissionen ska ta fram konkreta åtgärder för att stärka välfärden. SKR har presenterat flera förslag för att stärka välfärden genom digitalisering.
  Digitalisering
 • Stort intresse för Agenda 2030 i kommuner och regioner

  FN:s globala mål för hållbar utveckling angår även Sverige. Nu publicerar SKR Öppna jämförelser Agenda 2030, med nyckeltal för att följa upp och utveckla det lokala arbetet för att nå målen.
  Miljö, Mänskliga rättigheter

SKR i debatten

 • En innehållsrik budget med välkommet samarbete

  Nu är nästa års budget presenterad efter ett speciellt år där ändringsbudgetar har avlöst varandra. Vi är fortfarande mitt i den pandemi som har påverkat verksamheten i förskola, skola och vuxenutbild... Ekonomi, Skola Blogg
 • Tillit, granskning och lagstöd behövs om vi ska klara en kris

  Det har gått dryga sex månader med corona och jag vill säga ett par ord om tillit. Hur viktigt det är, och vilka svårigheter det innebär när lagstiftaren inte förmår stödja äldreomsorgen fullt ut. Blogg

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.