Publicerad 1 februari 2021

Stroke

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Registerkategori: Nervsystemets sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

Stroke är en av våra vanligaste sjukdomar med mycket stora konsekvenser för patient, närstående och samhälle. Samhällskostnaderna har beräknats till 18 miljarder årligen. Under senare år har stora framsteg gjorts i möjligheterna att kunna behandla stroke.

Syftet med Riksstroke är att bidra till att strokevården håller en hög och jämn kvalitet över hela landet. Riksstroke redovisar strokevårdens innehåll och resultat öppet gentemot allmänhet, patienter, professioner och beslutsfattare samt är uppföljningsinstrument för nationella riktlinjer för strokevård. Riksstroke är sjukhusens verktyg för kontinuerlig kvalitetsutveckling av strokevården och utgör underlag för registerbaserad strokeforskning.

I Riksstroke deltar samtliga sjukhus som vårdar patienter med akut stroke. År 2020 registrerades ca 21000 strokepatienter. Även TIA ingår i Riksstroke, med cirka 8000 registreringar per år. Sedan 2020 registreras hjärnhinneblödningar (subaraknoidal-blödningar) i Riksstroke. Barnriksstroke är ett delregister i Riksstroke.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Riksstroke

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör