Publicerad 1 februari 2021

Stroke

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Registerkategori: Nervsystemets sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken, och den enskilda somatiska sjukdomsgrupp som kräver flest vårddagar inom svensk sjukvård. Kostnaden för stroke har beräknats till över 14 miljarder kronor årligen.

Registret är strokevårdens verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring. Det används också för uppföljning av hur väl vården håller sig till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokevård. Alla landets akutsjukhus deltar i registret och varje år registeras cirka 25 000 personer i Sverige.

Registret deltar i flera internationella samarbetsprojekt och är en viktig bas för forskning kring implementering av nya metoder i strokevården.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Riksstroke