Publicerad 1 februari 2021

Ryggkirurgi

Svenska ryggregistret (Swespine)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköping

Under de senaste årtiondena har kirurgisk behandling av sjukdomar i ländryggen ökat i omfattning. Detta beror sannolikt inte på förändringar i sjukdomspanoramat utan snarare på tillkomst av förbättrade utredningstekniker (CT, MR med flera) och förbättrade kirurgiska behandlingsmöjligheter.

Registrets betoning ligger på jämförelse av resultat över tid och mellan olika kliniker, men det ska också utgöra en bas för klinisk forskning och utveckling. Registret ger en specifik möjlighet att bedöma patientrelaterade resultat och utvärdera hälsovinster kopplade till ryggkirurgi inom hela ryggraden. Man kan också följa förändringar vad gäller indikationsställningar och implantatanvändning samt utvärdera nya kirurgiska tekniker.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Swespine

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör