Publicerad 10 december 2020

Blodcancer

Blodcancerregistret

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Blodcancerpatienter utgör sammantaget en stor grupp cancerpatienter. Näst lungcancer är blodcancer den vanligaste orsaken till cancerdöd i Sverige.

De flesta diagnoser som ingår i blodcancerregistret medför mycket stora kostnader, såväl avseende patientlidande, behandlingskostnader, sjukvårdsbehov, som förkortad livslängd. Det är således mycket angeläget att skapa populationsbaserat kunskapsunderlag för att förbättra handläggningen, och värdera och analysera skillnader i handläggningen i olika regioner.

Registrets syfte är att utgöra ett instrument för förbättring av kvalitet i diagnostik, vård och behandling av patienter med maligna blodsjukdomar. Blodcancerregistret består av flera kvalitetsregister.

  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Akut myeloisk leukemi (AML) inklusive akut oklassificerad leukemi (AUL)
  • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Lymfom
  • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
  • Myelom
  • Myeloproliferativa sjukdomar (MPD)

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Blodcancerregistret