Publicerad 10 december 2020

Blodcancer

Blodcancerregistret

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå:

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Blodcancerpatienter utgör sammantaget en stor grupp cancerpatienter. Näst lungcancer är blodcancer den vanligaste orsaken till cancerdöd i Sverige.

De flesta diagnoser som ingår i blodcancerregistret medför mycket stora kostnader, såväl avseende patientlidande, behandlingskostnader, sjukvårdsbehov, som förkortad livslängd. Det är således mycket angeläget att skapa populationsbaserat kunskapsunderlag för att förbättra handläggningen, samt att värdera och analysera skillnader i handläggningen i olika regioner.

Registrets syfte är att utgöra ett instrument för förbättring av kvalitet i diagnostik, vård och behandling av patienter med maligna blodsjukdomar. Blodcancerregistret består av flera kvalitetsregister.

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL) Certifieringsnivå 2
 • Akut myeloisk leukemi (AML) inklusive akut oklassificerad leukemi (AUL) Certifieringsnivå 2
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Certifieringsnivå 2
 • Kronisk myeloisk leukemi (KML) Certifieringsnivå 2
 • Lymfom Certifieringsnivå 2
 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS) Certifieringsnivå 2
 • Myelom Certifieringsnivå 2
 • Myeloproliferativa sjukdomar (MPN) Certifieringsnivå 2

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Blodcancerregistret

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör