Publicerad 28 januari 2021

Fotledskirurgi

Svenska Fotledsregistret

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Förekomsten av artros och andra sjukdomar i fotleden är svår att uppskatta då många drabbade inte söker vård. I många fall uppkommer förändringarna efter skador, ofta 10-20 år senare. Eftersom de flesta skador inträffar när man är yngre kan besvär uppkomma så tidigt som i 30-årsåldern.

I lättare fall kan icke-operativ behandling med ortopedtekniska hjälpmedel, skoanpassning, medicinering och sjukgymnastik ge lindring. I svårare fall hjälper detta sällan och kirurgi är då enda behandlingsalternativet.

De kirurgiska metoderna är tekniskt avancerade och relativt få fall opereras varje år i Sverige jämfört med andra länder. Detta gäller särskilt proteskirurgi. En fotledsprotesoperation innebär att leden ersätts med konstgjorda delar medan artrodes innebär att fotleden stelopereras. Det tredje vanligaste operationsalternativet är att vinkla om underbenet och förändra belastningen i fotleden, detta kallas supramalleolär osteotomi.

I Svenska Fotledsregistret, som startades 1997, utvärderas resultaten av operationer i fotleden. Registrets huvudsyfte är att skapa och sprida kunskap om hela vårdprocessen för att vården ska kunna ge god, säker och individanpassad utredning och behandling till patienter med avancerad sjukdom i fotleden.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Fotledsregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör