Publicerad 1 februari 2021

Svårläkta sår

Nationellt Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår (RiksSår)

Registerkategori: Hjärt- och kärlsjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköpings

Syftet med registret är att

  • medverka till att patienter med svårläkta sår tillförsäkras en strukturerad diagnostik och behandling
  • påvisa läkningstid i klinisk praxis i relation till diagnos och behandling
  • identifiera riskfaktorer för utebliven eller fördröjd sårläkning och korrigera felaktiga behandlingar
  • medverka till ökad kostnadseffektivitet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

RiksSår