Publicerad 1 februari 2021

Svårläkta sår

Nationellt Kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår (RiksSår)

Registerkategori: Hjärt- och kärlsjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköping

Syftet med registret är att:

  • medverka till att patienter med svårläkta sår tillförsäkras en strukturerad diagnostik och behandling
  • påvisa läkningstid i klinisk praxis i relation till diagnos och behandling
  • identifiera riskfaktorer för utebliven eller fördröjd sårläkning och korrigera felaktiga behandlingar
  • medverka till ökad kostnadseffektivitet.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

RiksSår

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör