Publicerad 1 februari 2021

Operation

Svenskt Perioperativt Register (SPOR)

Registerkategori: Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Operationsprocesser är ofta komplicerade med krav på väl fungerande samverkan mellan olika vårdgivare, olika enheter inom sjukhus och olika personalkategorier. De är ofta gränssättande för vårdkedjor, innehåller en stor del akut verksamhet, är mycket kostnadsdrivande, svårplanerade, orsakar vårdköer och är en dominerande orsak till vårdskador. Verksamheten omfattar i Sverige cirka 600 000 ingrepp årligen.

Syftet med registret är att med hjälp av integration med befintliga operationsplaneringssystem snabbt nå bred nationell täckning och erbjuda ett verktyg för lokal kvalitetsutveckling av operationsprocessen i bred bemärkelse. Viktiga delar i arbetet är därmed samverkan med anestesi- och operationssjuksköterskor och opererande specialiteter.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SPOR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör