Publicerad 1 februari 2021

Mammografi

Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening (NKM)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: K

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd ska samtliga kvinnor i Sverige i ålder 40-74 år kallas till mammografiscreening med 18-24 månaders intervall. Antalet kvinnor i denna åldersgrupp är drygt 2,1 miljoner.

Syftet med registret är att skapa en nationell databas med strukturerad information om verksamheten för mammografiscreening. Informationen ska användas för att uppnå en högkvalitativ och likvärdig verksamhet. Den ska även användas till uppföljning av projekt som syftar till att uppnå en högre deltagarfrekvens, framför allt bland socioekonomiskt och språkligt missgynnade kvinnor, samt till att följa upp och minimera falska positiva fynd och minimera falska negativa fynd som intervallcancer.

Registrets syfte är också att bidra till att det krav som nu ställs på screeningprogram kan uppfyllas.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör