Publicerad 28 januari 2021

Gynekologiska operationer

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Registerkategori: Kvinnosjukdomar och förlossning

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi är en organisation för sex självständiga register. Registret täcker den större gynekologiska kirurgin och inkluderar hysterektomier, adnex-, inkontinens- prolaps- och tumörkirurgi samt endoskopisk kirurgi. Gynekologernas specialistförening (SFOG) stöder och deltar aktivt i arbetet med registret.

Syftet med registret är att ge klinikerna ett kostnadseffektivt verktyg för att kontinuerligt kunna följa sitt kvalitetsarbete, både över tid och gentemot andra kliniker.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Gynop