Publicerad 28 januari 2021

Gynekologiska operationer

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Registerkategori: Kvinnosjukdomar och förlossning

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi är en organisation för sex självständiga register. Registret täcker den större gynekologiska kirurgin och inkluderar hysterektomier och andra större operationer av livmodern, operation av äggstockar och äggledare, hysteroskopier och endometrieablationer, framfalls- och inkontinenskirurgi samt sutur av bristning i samband med förlossning.

Syftet med registret är att kontinuerligt och systematiskt beskriva, rapportera, utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Gynop