Publicerad 28 januari 2021

Gynekologiska operationer

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Registerkategori: Kvinnosjukdomar och förlossning

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi är en organisation för sex självständiga register. Registret täcker den större gynekologiska kirurgin och inkluderar hysterektomier och andra större operationer av livmodern, operation av äggstockar och äggledare, hysteroskopier och endometrieablationer, framfalls- och inkontinenskirurgi samt sutur av bristning i samband med förlossning.

Syftet med registret är att kontinuerligt och systematiskt beskriva, rapportera, utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Gynop

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör