Publicerad 28 januari 2021

Hepatit

InfCare Hepatit

Registerkategori: Infektionssjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Registret vill skapa en god och jämlik vård för patienterna oavsett smittväg och
vårdgivare. Det sker genom att identifiera problem och hitta förbättringspotentialer.

Syftet med registret är att:

  • Förbättra behandlingsresultatet för patienter med hepatit B och C.
  • Verka för att riktlinjerna vid behandling också används utanför universitetsklinikerna.
  • Främja patientsäkerheten genom att bevaka patientens behandling, symtom, sjukdomsförlopp och biverkningar från läkemedel.
  • Utvärdera resultaten av behandlingen genom vårdnära kontinuerlig behandlingsforskning.
  • Ta fram riktlinjer för behandling genom den internationellt ledande medicinska forskning som utgår från InfcareHepatit data.
  • Bevaka att patienter får en jämställd tillgång till de nya behandlingsmöjligheterna oberoende av kön, geografisk vistelseort och smittväg.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör