Publicerad 28 januari 2021

Hepatit

InfCare Hepatit

Registerkategori: Infektionssjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Registret vill skapa en god och jämlik vård för patienterna oavsett smittväg och
vårdgivare. Det sker genom att identifiera problem och hitta förbättringspotentialer.

Syftet med registret är att:

  • Förbättra behandlingsresultatet för patienter med hepatit B och C
  • Verka för att riktilinjerna vid behandling också används utanför universitetsklinikerna
  • Främja patientsäkerheten genom att bevaka patientens behandling, symtom, sjukdomsförlopp och biverkningar från läkemedel
  • Utvärdera resultaten av behandlingen genom vårdnära kontinuerlig behandlingsforskning
  • Ta fram riktlinjer för behandling genom den internationellt ledande medicinska forskning som utgår från InfcareHepatit data
  • Bevaka att patienter får en jämställd tillgång till de nya behandlingsmöjligheterna oberoende av kön, geografisk vistelseort och smittväg

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Kvalitetsregistret InfCare Hepatit