Publicerad 28 januari 2021

Hepatit

InfCare Hepatit

Registerkategori: Infektionssjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Registret vill skapa en god och jämlik vård för patienterna oavsett smittväg och
vårdgivare. Det sker genom att identifiera problem och hitta förbättringspotentialer.

Syftet med registret är att:

  • Förbättra behandlingsresultatet för patienter med hepatit B och C.
  • Verka för att riktlinjerna vid behandling också används utanför universitetsklinikerna.
  • Främja patientsäkerheten genom att bevaka patientens behandling, symtom, sjukdomsförlopp och biverkningar från läkemedel.
  • Utvärdera resultaten av behandlingen genom vårdnära och kontinuerlig behandlingsforskning.
  • Ta fram riktlinjer för behandling genom den internationellt ledande medicinska forskning som utgår från InfcareHepatit-data.
  • Bevaka att patienter får en jämställd tillgång till de nya behandlingsmöjligheterna oberoende av kön, geografisk vistelseort och smittväg.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

InfCare Hepatit

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör