Publicerad 29 januari 2021

Inflammatoriska tarm­sjukdomar

Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom (SWIBREG)

Registerkategori: Mag- och tarmsjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköpings län

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), främst ulcerös kolit och Crohns sjukdom, kräver ofta omfattande medicinsk och kirurgisk behandling.

Det nationella registret för inflammatoriska tarmsjukdomar, Swibreg, arbetar för att förbättra hälsan hos alla patienter med inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige och öka kunskapen om sjukdomarna och deras förlopp. Eftersom det inte finns någon botande behandling, är löpande registrering av vården nödvändig för kvalitetssäkring.

En del i förbättringen av vården är att ge både direkt och årlig återkoppling av behandlingsresultat till vårdgivarna som utgörs av barnläkare, gastroenterologer och kolorektalkirurger.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SWIBREG

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör