Publicerad 1 februari 2021

Peniscancer

Nationellt register för peniscancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Peniscancer är en ovanlig tumörform. Med undantag av primär uretracancer är det den minst vanliga av maligna tumörer inom urinvägarna. Under åren 2014 till 2018 har mellan 141 och 229 män årligen diagnostiserats med peniscancer (oavsett stadium).

Incidensen enligt cancerregistret är cirka 1,6 till 2,3 per 100 000 män och tendensen är ökande de senaste åren. Peniscancer är vanligast i högre åldrar med flest fall i ålder mellan 60 och 80 år, men även yngre män drabbas.

Syftet med ett nationellt register för peniscancer är att samla erfarenhet om denna ovanliga tumörform och ge underlag för en årlig nationell sammanställning, kvalitetssäkringsarbete och fortsatta studier.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt register för peniscancer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör