Publicerad 1 februari 2021

Peniscancer

Nationellt register för peniscancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Peniscancer är en ovanlig tumörform. Med undantag av primär uretracancer är det den minst vanliga av maligna tumörer inom urinvägarna. Under åren 2014 till 2018 har mellan 141 och 229 män årligen diagnostiserats med peniscancer (oavsett stadium).

Incidensen enligt cancerregistret är cirka 1,6 till 2,3 per 100 000 män och den tenderar att öka de senaste åren. Incidensen i kvalitetsregistret där även Tis registreras är 3.0 per 100 000 män. Peniscancer är vanligast i högre åldrar med flest fall i ålder mellan 60 och 80 år, men även yngre män drabbas.

Syftet med ett nationellt register för peniscancer är att samla erfarenhet om denna ovanliga tumörform och vara underlag för en årlig nationell sammanställning, kvalitetssäkringsarbete och fortsatta studier.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Nationellt register för peniscancer