Publicerad 1 februari 2021

Öron-, näs- och hals­sjukdomar

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Registerkategori: Öron-, näs- och halssjukdomar

Certifieringsnivå:

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Öron-, näs- och halsspecialitetens (ÖNH) kvalitetsarbete på nationell nivå inleddes 1994. Registret består av nio olika delregister. Dessa är:

 • Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering (certifieringsnivå 2)
 • Registret för grav hörselnedsättning vuxna (certifieringsnivå 3)
 • Registret för hörselnedsättning hos barn (certifieringsnivå k)
 • Kvalitetsregistret för rör i trumhinnan (certifieringsnivå 3)
 • Svenska Öronkirurgiska Registret (certifieringsnivå 3)
 • Registret för otoskleroskirurgi (certifieringsnivå 2)
 • Registret för röstförbättrande stämbandskirurgi (certifieringsnivå 2)
 • Septumplastikregistret (certifieringsnivå 3)
 • Tonsilloperationsregistret (certifieringsnivå 1)
 • Myringo- och ossikuloplastik (certifieringsnivå 3)

Syftet med all registrering är att kontinuerligt mäta kvalitetsindikatorer inom ett stort område av vår verksamhet och att bedriva ett fortlöpande förbättringsarbete baserat på registerdata. Effekter av förbättringsinsatser kan också följas i registren.

Registret drivs på uppdrag av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör