Publicerad 1 februari 2021

Öron-, näs- och hals­sjukdomar

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Registerkategori: Öron-, näs- och halssjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Öron-, näs- och halsspecialitetens (ÖNH) kvalitetsarbete på nationell nivå inleddes 1994. Registret består av olika delregister:

  • Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering (certifieringsnivå 2)
  • Registret för grav hörselnedsättning vuxna (certifieringsnivå 3)
  • Registret för hörselnedsättning hos barn (certifieringsnivå 3)
  • Registret för otoskleroskirurgi (certifieringsnivå 3)
  • Septumplastikregistret (certifieringsnivå 3)
  • Svenska Öronkirurgiska Registret (certifieringsnivå 3)
  • Tonsilloperationsregistret (certifieringsnivå 2)

Syftet med all registrering är att kontinuerligt mäta kvalitetsindikatorer inom ett stort område av vår verksamhet och att bedriva ett fortlöpande förbättringsarbete baserat på registerdata. Effekter av förbättringsinsatser kan också följas i registren. Registret drivs på uppdrag av Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud och Halskirurgi.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör