Publicerad 28 januari 2021

Hjärtinfarkt

Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention (SWEDEHEART)

Registerkategori: Hjärt- och kärlsjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Akut hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken hos såväl män (16 procent) som kvinnor (11 procent). Akut hjärtkärlsjukdom är den vanligaste orsaken till sjukhusvård och utgör cirka 16 procent av sjukhusvården. Årligen vårdas cirka 60 000 patienter för akut kranskärlssjukdom, vilket konsumerar 570 000 vårddagar till en kostnad av 2 miljarder kronor. Dessutom tillkommer kostnader på 5,2 miljarder för läkemedel och 8000 hjärtoperationer och cirka 20 000 PCI-ingrepp.

Syftet med registret är att stödja kontinuerligt förbättringsarbete av akut kranskärlssjukdom och hjärtinterventioner på alla deltagande enheter. Det långsiktiga målet är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SWEDEHEART

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör