Publicerad 10 december 2020

Cancer i bukspottkörteln

Nationellt Kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Registret innehåller bland annat uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om behandling, komplikationer och överlevnad. Även uppgifter om livskvalitet före och efter behandling finns i registret.

Cirka 1 500 personer drabbas av cancer i pankreas (bukspottkörteln) och det periampullära området varje år i Sverige, men endast 25 - 30 procent av dem blir föremål för kurativt syftande kirurgi (tumörresektion).

För den opererade gruppen patienter med cancer i bukspottkörteln är medianöverlevnaden cirka 27 månader. 5-års överlevnaden är högst 25 procent vid högspecialiserade centrum. Den stora gruppen som inte är tillgänglig för resektion är i behov av flera olika palliativa åtgärder.

Under de senaste åren har omhändertagandet centraliserats till de sex universitetssjukhusen. Detta, tillsammans med ett multidisciplinärt omhändertagande, torde ge ett mer likartat omhändertagande av hög kvalitet för hela patientgruppen i ett nationellt perspektiv.

Registret ska kartlägga den diagnostiska processen, behandling och resultat för patienter med tumör i pankreas och i det periampullära området. Det ska också fungera som ett stöd för lokalt förbättringsarbete och beskriva utvecklingen avseende utredning, behandling och behandlingskomplikationer för den aktuella tumörgruppen.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt Kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör