Publicerad 1 februari 2021

Kärlkirurgi

Nationellt Kvalitetsregister för kärlkirurgi (Swedvasc)

Registerkategori: Hjärt- och kärlsjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

I Swedvasc registreras kirurgiska ingrepp, både öppet kirurgiska och endovaskulära (ingrepp utförda med röntgenteknik), på kärl utanför hjärnan och hjärtat. Ingreppen registreras i ett antal moduler: carotis, aorta, benartär, popliteaaneurysm, varicer och övrig artär eller ven. Samsjuklighet, riskfaktorer, medicinering och kärlrelaterad livskvalitet registreras preoperativt samt en månad och ett år postoperativt med viss variation i de olika modulerna.

Syftet med registret är kvalitetssäkring av kärlkirurgisk verksamhet och att stödja kontinuerligt förbättringsarbete hos samtliga kliniker i Sverige som bedriver kärlkirurgi. Registret möjliggör också studier av tidstrender avseende epidemiologi och behandlingsmetoder samt registerbaserad forskning, exempelvis RRCT (registry based randomised trial).

Registret monitoreras och valideras kontinuerligt och har en mycket hög täckningsgrad.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Swedvasc

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör