Publicerad 29 januari 2021

Huvud- och halscancer

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Huvud- och halscancerregistret innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Att tumörerna finns på olika lokaler i vårt område och att det inom varje lokal finns undergrupper gör att behovet av ett nationellt täckande register är stort. Registret täcker in både kirurgisk och onkologisk behandling.

Syftet är att öka kunskapen om huvud- och halscancer och peka på eventuella svagheter i utredning och behandling. Registret ska vara hypotesgenererande och stimulera FoU inom området. Registret syftar också till jämförelser nationellt och internationellt avseende behandling och resultat.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör