Publicerad 10 december 2020

Bröstimplantat

Bröstimplantatregistret

Registerkategori: Kirurgi och plastikkirurgi

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Bröstimplantat används i två syften, dels till rekonstruktion efter att bröstet tagits bort på grund av cancer, dels vid förstoring av bröstet av estetiska skäl.

Årligen drabbas cirka 8 000 kvinnor av nyupptäckt bröstcancer i Sverige, och cirka 2 000 kvinnor behöver genomgå en borttagning av hela bröstet. Att sakna ett bröst resulterar både i väldokumenterad funktionsnedsättning och i låg hälsorelaterad livskvalitet. De nationella riktlinjerna i vårdprogrammet för behandling av bröstcancer inkluderar att bröstamputerade kvinnor erbjuds direkt- eller senrekonstruktion av bröst med lämplig metod, exempelvis ett bröstimplantat.

Bröstförstoring med implantat används vid små bröstvolymer eller vid volymskillnad mellan brösten. En bröstasymmetri anses som ett sjukdomstillstånd när skillnaden mellan brösten är större än 300 gram. På grund av påvisad låg hälsorelaterad livskvalitet vid ovanstående tillstånd behandlas dessa kvinnor inom den offentliga vården.

Andra skäl till att förstora brösten med implantat är form- eller volymförändringar efter graviditet och amning. Antalet rent estetiska operationer i Sverige med bröstförstoring är inte helt kartlagt. Plastik- och estetiska specialistföreningarna uppskattar antalet patienter som opereras med bröstimplantat av rent estetiska skäl till cirka 5 000 i Sverige per år.

Det finns idag ett flertal olika tillverkare av bröstimplantat. De mest kända fabrikaten är exempelvis Mentor och Allergan. Franska företaget PIP har tillverkat implantat som har avvikit från tidigare EU-godkända riktlinjer. Processen har orsakat stor oro och osäkerhet bland patienter och läkare och har lett till ett stort antal omoperationer för att byta dessa felaktigt tillverkade bröstproteser.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Bröstimplantatregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör