Publicerad 28 januari 2021

Hornhinne­transplantation

Svenska Cornearegistret

Registerkategori: Ögonsjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Blekinge

Svenska Cornearegistret

  • Registerkategori: Ögonsjukdomar
  • Certifieringsnivå: 3
  • Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Blekinge

I Sverige utförs cirka 500 cornealtransplantationer per år.

Rehabiliteringen efter en cornealtransplantation är lång, och det tar cirka två år innan man uppnått slutresultatet. Många olika faktorer preoperativt, peroperativt och postoperativt påverkar utgången, det vill säga synskärpa och smärtfrihet.

Registret startades för att registrera dessa faktorer och därefter kunna ta lärdom av utfallet, med förbättrat resultat som mål. Med ledning av data från registret kan vi förbättra informationen till patienterna, förbättra behandlingsrutiner och operationsteknik, samt i vissa fall ändra indikationerna för operation.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Svenska Cornearegistret